Top
$0 of $3,000
0%
0 donations

This fundraiser ended on 02/14/12

Create a fundraiser like this

Vi samlar till Kings flygbiljett så att han kan åka till sin cancersjuka pappa i Kamerun utan att biljetten "tar" pengar från pappans vård.

Vår vän Kings pappa har drabbats av cancer i bukspottskörteln. Det är en cancertyp med mycket dålig prognos. Tumören blockerar viktiga organ som lever och gallblåsa. Det orsakar bla svår förgiftning liknande gulsot eller leversvikt. En del av symptomen har kunnat hävas tillfälligt genom en operation, men tumören är för stor för att kunna tas bort.

Kings familj bor i Kamerun. King bor i Kristianstad. Han vill mycket gärna se sin pappa i livet. Som städare har King inga stora marginaler. Flygbiljetten t/r för att King ska kunna åka till Kamerun kostar 10 - 12.000sek. Utöver biljetten måste King också bekosta pappans vård. Vården i Kamerun är inte fri som här. King vill vara hos sin pappa, men hans mamma är mycket orolig för att pengarna som King har sparat inte ska räcka till både flygbiljett och vård.

Vårt mål är att ge King flygbiljetten så att han får se sin pappa i livet utan att biljetten "tar" pengar från pappans vård. Kommer det in ytterligare bidrag så går de till vårdkostaderna eller cancerfonden.

Hjälp till du med!
View more

Supporter activity

Login to post a comment
or Login